Sieć szpitali - co musisz wiedzieć

Kategoria: Zdrowie

Wykaz szpitali zakwalifikowanych do PSZ, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Wykaz podlaskich szpitali zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

Szczegółowa lista uwzględniająca profile systemu zabezpieczenia oraz rodzaje i zakresy świadczeń znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego NFZ:

   http://nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-podlaskiego-ow-nfz/wykaz-szpitali-zakwalifikowany

Czym będzie sieć szpitali?

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Rozwiązania zawarte w ustawie zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.- zaznacza Ministerstwo Zdrowia.

Podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego

Szpital I stopnia


 • chirurgia ogólna

 • choroby wewnętrzne

 • położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych)

 • neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych)

 • pediatria

Szpital II stopnia

 • chirurgia dziecięca

 • chirurgia plastyczna, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8

 • kardiologia

 • neurologia

 • okulistyka

 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 • otorynolaryngologia

 • reumatologia, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8

 • urologia

Szpital III stopnia


 • chirurgia klatki piersiowej

 • chirurgia klatki piersiowej dla dzieci

 • chirurgia naczyniowa (jeden z poziomów referencyjnych)

 • choroby płuc

 • choroby płuc dla dzieci

 • choroby zakaźne

 • choroby zakaźne dla dzieci

 • kardiochirurgia

 • kardiochirurgia dla dzieci

 • kardiologia dla dzieci

 • nefrologia

 • nefrologia dla dzieci

 • neurochirurgia

 • neurochirurgia dla dzieci

 • neurologia dla dzieci

 • okulistyka dla dzieci

 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

 • otorynolaryngologia dla dzieci

 • toksykologia kliniczna

 • toksykologia kliniczna dla dzieci

 • transplantologia kliniczna

 • transplantologia kliniczna dla dzieci

 • urologia dla dzieci

Zasady finansowania

Podstawą finansowania szpitali w sieci będzie ryczałt. Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy będzie zależała od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach. Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Szpitale, które nie zakwalifikowały się do sieci, będą mogły - tak jak to było dotychczas - przystąpić do konkursów świadczeń. Do konkursów mogą też przystąpić szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie, np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów. Na postępowanie konkursowe przezaczone zostanie pozostałe  7% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne.

Więcej na: http://siecszpitali.mz.gov.pl/

za: Ministerstwo Zdrowia, wiadomości RMF

 

plakat