Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko informatyka w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie wyłoniono żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, jakim było sprawdzenie wiedzy w formie testu pisemnego, nie uzyskali wymaganych wyników. W  związku z tym, nie spełnili wymagań konkursowych. Komisja pojęła decyzję o nierozstrzygnięciu naboru.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Halina Leszczyńska

 

Hajnówka, dnia 05 października 2017 r.