20lecie Środowiskowego Domu Samopomocy – w służbie potrzebującym

Kategoria: Informacje prasowe

Każdy człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się  z innymi…” – Jan Paweł II

Dwadzieścia lat temu, 14 września 1997r. miało miejsce uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Choć na przestrzeni lat zmieniała się nazwa instytucji, w jej działalności nie zmieniło się najistotniejsze: to przede wszystkim DOM - miejsce ciepłe, przyjazne, w którym jego mieszkańcy uczą się codzienności.

Od 20 lat Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, wspierając swoich podopiecznych. Szóstego października br. zaproszeni goście, mieszkańcy i pracownicy Domu świętowali Jubileusz 20lecia działalności ŚDŚ w Hajnówce. W uroczystości udział wzięli – Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Mieczysława Nartowicz, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Włodzimierz Pietroczuk, Wiceburmistrz Andrzej Skiepko, kierownicy zaprzyjaźnionych ŚDŚ z Bielska Podlaskiego i Białegostoku, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, placówek oświatowych i kulturalnych a także instytucji świadczących zadania z zakresu polityki społecznej, współpracujących z hajnowskim Domem.

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze – mieszkańcy i pracownicy zabrali swoich gości w sentymentalną podróż po kartach historii Domu, prezentując film z pierwszych dziesięciu lat działalności. Środowiskowy Dom Samopomocy został powołany uchwałą Rady Miasta Hajnówka z 28 marca 1996r. Jak słuszna była to decyzja może świadczyć fakt, iż w ciągu tych 20. lat działalności wzrosła ilość podopiecznych domu – z 25 do 55.

Podczas uroczystości nie zabrakło też artystycznego akcentu – utalentowani aktorzy z ŚDŚ zaprezentowali podróbkę swojego talentu w spektaklu opowiadającym legendę o powstaniu Hajnówki. Powszechny zachwyt wzbudziła nie tylko gra aktorska ale także dekoracje – wykonane własnoręcznie przez podopiecznych Domu.  Osoby niepełnosprawne korzystające z usług domu  rozwijają tu nie tylko swoje talenty i pasje – wykwalifikowana kadra pedagogiczna wspiera uczestników w ich codziennym życiu. Misją ŚDŚ jest podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym i rodzinnym. Ośrodek aktywnie działa na rzecz rozwoju uczestników, wspiera proces usamodzielniania, integrację społeczną oraz przygotowuje do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.   Na co dzień w placówce prowadzone są  różnorodne formy działań – uczestnicy  uczą się funkcjonowania w codziennym życiu (odbywają się treningi – umiejętności interpersonalnych, higieniczny, kulinarny,  gospodarowania własnymi środkami finansowymi, umiejętności praktycznych), budowania relacji z drugim człowiekiem, a w pracowniach terapeutycznych: plastycznej, technicznej, haftu i szycia, podopieczni poznają aktywne formy spędzania wolnego czasu. W ośrodku odbywają się także zajęcia komputerowe, zajęcia z zakresu terapii ruchowej i muzykoterapii. Organizowane są wycieczki krajoznawcze po mieście i regionie, treningi nordic walking, spacery. Podopieczni domu aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i regionu poprzez publiczne występy muzyczne i teatralne w Hajnówce i w regionie.

Ponadto, ośrodek zapewnia swoim podopiecznym poradnictwo psychologiczne, zajęcia logopedyczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i dostęp do  niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Szeroki wachlarz zajęć, czynna praca dydaktyczna sprawia, że ŚDŚ codziennie odnotowuje swoje małe sukcesy. A to jednego dnia ktoś samodzielnie zrobił zakupy, kolejnego – ktoś ze zrozumieniem przeczytał przepis i samodzielnie przygotował potrawę, któregoś następnego – osoba dotąd nieśmiała i wycofana odważnie wyraziła swoje zdanie. Są też sukcesy dużego kalibru – działania na rzecz aktywizacji uczestników w kierunku zatrudnienia  procentują udziałowi w kursach i stażach (przykładowo, w 2014r. dwie osoby wzięły udział w projekcie Nowe Kwalifikacje Szansą na Sukces (Europejski Fundusz Społeczny) – po zakończeniu kursu odbyły płatny staż i jedna  z tych osób została zatrudniona na umowę o pracę).

Dzięki treningom funkcjonowania w życiu codziennym, podopieczni coraz pewnie stawiają pierwsze kroki ku samodzielności –  a każdy tego przejaw cieszy i sprawia ogromną satysfakcję. Za pracę w pomocy społecznej, podejmowanej  na rzecz drugiego człowieka Powiatowy Ośrodek Wsparcia Hajnówce odebrał 18 listopada 2015 roku wyróżnienie Wojewody Podlaskiego.  

Za codzienną pracę na rzecz innych, za każdy – mały i wielki – indywidulany sukces każdego uczestnika, podziękowania podczas uroczystości wyraził Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk. W liście gratulacyjnym skierowanym do pracowników i podopiecznych Domu,  Starosta  zaznaczył, jak ważną misję wypełniają terapeuci, pedagodzy i dyrekcja - umiejętnie wspierają tych, którzy tej pomocy potrzebują. Jednocześnie życzył kolejnych sukcesów– w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Natomiast wszystkim  podopiecznym Domu - wielu ciepłych chwil spędzonym we własnym gronie i skutecznej nauki kolejnych umiejętności. Redakcja dołącza do życzeń  -   oby nowy rozdział w historii Domu przyniósł kolejne sukcesy – tak duże jak te podsumowujące mijające dwudziestolecie.

***

 

Dyrekcja oraz Pracownicy ŚDŚ w Hajnówce składają serdeczne podziękowania  Wojewodzie Podlaskiemu, Staroście Hajnowskiemu i przedstawicielom wszystkim instytucji, placówek oświatowych i kulturalnych  aktywnie współpracujących z Domem za wsparcie w codziennej pracy. Wsparcie przybierało różne formy – pomocy finansowej bądź rzeczowej, bezpłatnego użyczenia lokalu lub miejsca, wspólnego realizowania  różnych projektów, zabezpieczania imprez okolicznościowych, wspólnego rozwiązywania skomplikowanych spraw uczestników Domu, uczestniczenia duchownych w spotkaniach wigilijnych ŚDŚ w. Bez tego wsparcia nie udałoby się zorganizować m.in. Wojewódzkich Spotkań Integracyjnych „Bliżej siebie”, Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, wyjazdu uczestników do Berlina i wielu innych, które złożyły się na dwudziestoletnią pracę ŚDŚ w Hajnówce.

Katarzyna Miszczuk

 

dsc_0002.jpg dsc_0020.jpg dsc_0035.jpg dsc_0040.jpg  dsc_0045_0.jpg  dsc_0051_0.jpg  dsc_0054.jpg  dsc_0058.jpg  dsc_0060.jpg  dsc_0065.jpg  dsc_0071.jpg  dsc_0075.jpg  dsc_0079.jpg  dsc_0084.jpg  dsc_0087.jpg  dsc_0091.jpg  dsc_0099.jpg  dsc_0105.jpg  dsc_1134.jpg  dsc_1142.jpg  dsc_1176.jpg  dsc_1187.jpg  dsc_1199.jpg  dsc_1223.jpg  dsc_1227.jpg  dsc_1246.jpg  dsc_1254.jpg  dsc_1259.jpg  dsc_1267.jpg  dsc_1275.jpg  dsc_1279.jpg  dsc_1289.jpg  dsc_1304.jpg  dsc_1305.jpg  dsc_1314.jpg